Politica de Confidențialitate

Încrederea și siguranța ta sunt esențiale pentru noi. De aceea, ne angajăm să le respectăm, în totalitate. Iar pentru o necondiționată transparență, te invităm să parcurgi, în tihnă, rândurile de mai jos

Politica de Confidențialitate

Prin vizitarea Oanastoianovici.ro (denumit, în continuare, “Website-ul”) sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate care guvernează utilizarea website-ului. Totodată, sunteți de acord cu faptul că orice informație cu caracter personal furnizată, de bună voie, pe oricare altă cale, alta decât cea electronică, se va supune acelorași termeni și condiții și se va încadra în regulile prezentei Politici de Confidențialitate.

Colectarea datelor cu caracter personal

De fiecare dată când vă înregistrați la oricare dintre newsletterele noastre, alegeți să răspundeți la un sondaj, să vă înregistrați la un eveniment sau să achiziționați oricare produs și/sau serviciu, vi se poate cere să ne furnizați date cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresă de dom-iciliu, adresă de e-mail și/sau număr de telefon. Nu colectăm informații cu caracter personal despre vizitatori doar la simpla accesare a website-ului, cu excepția cazului în care ne furnizează astfel de informații în mod voluntar. Toate informațiile pe care le colectăm și/sau primim poartă denumirea colectivă de “Date cu caracter personal.”

Stocarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în bazele de date cloud criptate ale Ontraport (https://ontraport.com/privacy-policy). Informațiile nu pot fi accesate decât de către personalul nos-tru, cu scopul exclusiv de a gestiona și trimite emailuri de informare și newslettere, conform opțiu-nilor dumneavoastră. Toate email-urile sau newsletterele trimise prin intermediul website-ului conțin un link de dezabonare. Puteți oricând să optați pentru renunțarea la email-urile sau news-leterele noastre, făcând click pe link-ul de dezabonare.

Date de facturare

Când doriți să achiziționați un produs sau serviciu, vi se va cere să ne furnizați anumite informații în plus față de datele cu caracter personal. Astfel de informații pot include un număr de card de debit, numărul de card de credit, data de expirare, adresa de facturare, codurile de activare, pre-cum și alte informații similare. Aceste informații sunt denumite colectiv “Date de facturare.”

Deși vom avea acces la datele dumneavoastră de facturare, toate acestea vor fi colectate și prelu-crate de către o terță parte, reprezentată de către furnizorii noștri de servicii de plată, în conformi-tate cu proprii termeni, condiții și politică de confidențialitate.

Alte informații

În plus față de informațiile de mai sus, putem colecta informații suplimentare (colectiv denumite, “Alte informații”). Acestea pot include:

 

a) Informații suplimentare despre dumneavoastră, informații pe care ni le furnizați în mod voluntar (de exemplu, prin intermediul unui sondaj), cum ar fi: venituri anuale, sex, preferințe pentru diferite produse și/sau servicii, precum și alte informații care nu vă identifică personal.

b) Informații pe care le colectăm în mod automat, atunci când utilizați website-ul, inclusiv, dar fără a se limita la:

 

adrese IP, ce pot conduce, în unele cazuri, la identificarea specifică a unui calculator sau dis-pozitiv; tipul de browser folosit sau limba utilizată, data și ora de accesare a website-ului, durata petrecută pe anumite pagini sau secțiuni ale website-ului, precum și oricare alte date similare.

c) Informații pe care le colectăm folosind tehnologia “cookie”. Cookie-urile sunt pachete mici de date pe care un website le stochează pe computer sau oricare alt dispozitiv mobil, astfel încât aceste dispozitive vor reține informații despre vizita dumneavoastră. Putem folosi atât cookie-uri de sesiune (care expiră odată ce închideți browserul web), cât și cookie-urile persistente (care rămân pe computer până când le ștergeți), cu scopul exclusiv de a îmbunătăți experiența dumneavoastră. Dacă nu doriți reținerea acestor informații pe hard disk, sunteți oricând în măsură să activați opțiu-nea “off”. Vă rugăm să consultați, în prealabil, documentația browser-ului de internet utilizat, pentru informații specifice, cu privire la modul în care acest lucru se realizează și, respectiv, cu privire la cum să ștergeți cookie-urile persistente. Menționăm, totodată, că dacă decideți să nu acceptați cookie-uri, este posibil ca website-ul să nu funcționeze corect.

d) Informații obținute prin intermediul unor părți terțe, precum Google Analytics. Folosim serviciile Google Analytics pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a website-ului. Astfel, putem compila rapoarte privind activitatea dumneavoastră, putem colecta date demografice, analiza valorile de performanță sau oricare alte informații referitoare la utilizarea dispozitivelor fixe, mobile și de internet. Aceste părți terțe folosesc cookie-uri, precum și alte tehnologii specifice pentru real-iza analize și pentru a putea să ne furnizeze, ulterior, datele. Prin accesarea și utilizarea website-ului, sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre activitatea dumneavoastră, de către acești fur-nizori de analiză, exclusiv în modul și în scopurile stabilite în cadrul prezentei Politici de Confi-dențialitate.

 

Pentru mai multe informații despre Google Analytics, inclusiv referitor la modul în care puteți re-nunța la colectarea de date, vă rugăm să vizitați: https://www.google.com/analytics.

e) De asemenea, putem colecta sau primi informații de la terțe părți, cum ar fi, de pildă, Facebook și/sau oricare alte site-uri de social media.

Legislație în vigoare

Politica de Confidențialitate care guvernează website-ul se supune Legii nr. 677/2001 pentru pro-tecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi, respectiv, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu ca-racter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 

FEMININE PRODUCTION LTD S.R.L. este deținatorul unic și exclusiv al tuturor informațiilor co-lectate prin intermediul website-ului Oanastoianovici.ro.

Pentru orice informație suplimentară sau nelămurire, în legătură cu Politica de Confidențialite, vă rugăm să ne scrieți la contact@oanastoianovici.ro